Ubezpieczenia


Ubezpieczenia komunikacyjne

Wznowienie ubezpieczenia

Współpracujemy z najbardziej renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi  takimi jak: PZU S.A., Allianz, Hestia, Benefia. Dzięki temu nasza firma jest w stanie wznowić Państwa ubezpieczenie na bardzo korzystnych, preferencyjnych warunkach na kolejne lata, aż do ósmego roku eksploatacji samochodu. Wznowienie Państwa ubezpieczenia można dokonać z 30-dniowym wyprzedzeniem, bez skracania obecnej, dotychczasowej polisy.

ubezpieczenia gdynia wejherowo

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC to jedyny rodzaj obowiązkowej polisy, którego zakres jest taki sam, niezależnie od ubezpieczyciela.

Gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Państwa polisy szkody, które zostaną wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, zdrowie oraz życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Państwa winy.

Należy pamiętać o konsekwencjach braku polisy OC. W sytuacji wypadku lub kolizji, oznacza to narażanie się na płacenie odszkodowania z własnej kieszeni. Za sam brak polisy również grożą nieuchronne, surowe kary finansowe. Wysokość grzywny jest zależna zarówno od rodzaju pojazdu, jak i od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Ubezpieczenie autocasco czyli tzw. AC zapewnia finansowe zadośćuczynienie w wypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, jak i jego części. W porównaniu do polisy OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne, zapewniające odszkodowanie bezpośrednio właścicielowi pojazdu.

Polisa AC obejmuje szkody powstałe w wyniku wydarzeń takich jak: kolizje pojazdów, zderzenia z osobami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, a także uszkodzenia w wyniku zderzenia się z przedmiotami i budynkami. W ramach autocasco mieszczą się również zdarzenia losowe, np. pożar, działanie sił przyrody, zatopienia. AC obejmuje też kradzież samochodu lub jego części.

 

 

Kontakt

Ubezpieczenia Wejherowo58 677 44 41

Ubezpieczenia Gdynia58 663 76 73